Detský domov Bratislava
 

Občianske združenie Klokan


Cieľ združenia :
V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa pomáhať deťom, ktoré vyrastali alebo vyrastajú v Detskom domove Bratislava. Ide o deti do 25 roku veku, ktoré mali alebo majú nariadenú ústavnú výchovu a po skončení inštitucionálnej starostlivosti sa nemajú kam vrátiť.

Predmetom činnosti je podpora a rozvoj mimoústavných aktivít pre bývalých i súčasných zverencov Detského domova Bratislava, podporuje finančne náročné záujmové aktivity súčasných zverencov, poskytuje podporu pri vysokoškolskej a inej forme vzdelávania bývalých chovancov za účelom získania vhodného zamestnania. OZ ďalej poskytuje poradenské a informačné služby bývalým zverencom Detského domova Bratislava, hľadá spôsoby, ako im pomôcť ak sa ocitli v krízovej životnej situácii.


V mene detí Detského domova Bratislava ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na konto nášho OZ.

Kontaktné údaje
Občianske združenie Klokan pri Detskom domove Bratislava

Učiteľská 42
821 06 Bratislava

telefón : 45248580
mail: ddomovbratislava@stonline.sk

Združenie
vnik OZ: 2002
číslo účtu :307517573/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK82 7500 0000 0003 0751 7573
IČO: 36064963

Občianske združenie Klokan

Občianske združenie Klokan
Copyright © 2019. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webovej stránky a správa počítačovej siete Group PC Team, s.r.o.
1998-2019.