Detský domov Bratislava
 

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Učiteľská
Pomôžte nám v našej činnosti a poukážte svoje 2% dane nášmu OZ Klokan!
Stiahnuť si môžete vyplniteľný formulár pre Daňový úrad pre poukázanie 2% dane za rok 2023 a podrobný návod ako správne postupovať (vo formáte PDF).


Formulár

Návod


Detský domov Bratislava od 1.1.2019 mení svoj názov na Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská. Súčasne naše zariadenie rozširuje svoje kompetencie o vykonávanie ambulantnej a terénnej formy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Aktuálne voľné pracovné miesta:

 • - Psychológ – ambulantná a terénna forma - zastupovanie
 • - Sociálny pracovník – ambulantná alebo terénna forma
 • - Zamestnanec CDR odborný tím
 • História
  Detský domov Bratislava vznikol v roku 1996 transformáciou klasického internátneho typu detského domova Krásna Hôrka. Zmenou lokality " z bratislavských Kramárov do Podunajských Biskupíc " zmenil aj organizačnú štruktúru aj spôsob práce s deťmi. Vznikol jeden z prvých detských domovov s rodinným typom výchovy. Snahou nášho detského domova je poskytnúť dieťaťu také prostredie, v ktorom môže získať a osvojiť si maximum pracovných a sociálnych zručností aké získava dieťa vyrastajúce v prirodzenom rodinnom prostredí.

  Významnými osobnosťami formujúcimi filozofiu zariadenia boli PaedDr. Eva Mojtová, ktorá bola vo funkcii riaditeľa od 16.2.1995 do 30.9.2013 a PaedDr. Júlia Krajňáková, vo funkcii zástupcu riaditeľa- liečebného pedagóga, ktorých iniciatíva a odborná erudovanosť významne ovplyvnila tvár a fungovanie detského domova.

  Od 01.01.2019 Detský domov Bratislava bol v zmysle zákona premenovaný na Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Učiteľská.
  Copyright © 2019. Všetky práva vyhradené.
  Odkaz na register OPK